health news

health news

ความแตกต่างของเพศในการควบคุม

การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าหนูตัวผู้ที่ขาดยีนหนึ่งในสี่ของยีนนาฬิกา กลายเป็นกระบวยที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและไต ทีมวิจัยศึกษาการตอบสนองแบบเป็นกลางและความดันโลหิตของหนูตัวเมียที่ขาดและเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมสุขภาพหญิงที่มีสุขภาพดี นักวิจัยอธิบายว่าในทั้งอาหารที่มีเกลือต่ำและสูงทั้งสองกลุ่มยังคงมีจังหวะความดันโลหิตที่ชัดเจน